Öppen säck och slang

Säckfyllare för öppen säck och slang

Vårt utbud av säckfyllare för öppna säckar omfattar allt från halvautomatiska till helautomatiska system, säckförslutning med smältlim, symaskin eller svetsning. 

Säckvikter 5-50 kg.

VEBE Autopac EC 5.46

play.png

Helautomatisk säckfyllare för öppna säckar - Autopac EC 2.22

Lämplig för:

Plastsäckar som utan renblåsning svetsförsluts.

Egenskaper:

Säckfyllare i kompakt och flexibel design.

Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal återkomst.

Fyller alla typer av bulkmaterial.

Netto, Brutto eller Kombi vägning.

Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.

Säcktransport med sidoklämning av säcken.

Säckfyllaren tillverkas i lackerad normalstål med produktberörda delar i rostfritt.

Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801)

Optioner till säckfyllaren Autopac EC 2.22:

Skakning av säck under fyllning.

Maskinbotten, fast eller utdragbar.

Maskintak.

Tillverkning helt i rostfritt material.

Maskinskydd, med nätgaller eller glasdörrar.

Helautomatisk säckfyllare för öppna säckar - Autopac EC 3.30

Lämplig för:

Plastsäckar som utan renblåsning svetsförsluts.

Papperssäck med sy eller limförslutning.

Egenskaper:

Säckfyllare i kompakt och flexibel design.

Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal återkomst.

Säckfyllare som fyller alla typ av bulkmaterial.

Netto, Brutto och Kombi vägning.

Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.

Säcktransport med sidoklämma av säcken.

Säckfyllaren tillverkas i lackerad normalstål med produktberörda delar i rostfritt.

Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801).

Optioner till säckfyllaren Autopac EC 3.30:

Skakning av säcken under fyllning.

Maskinbotten, fast eller utdragbar.

Maskintak.

Tillverkning helt i rostfritt material.

Maskinskydd med nätgaller eller glasdörrar.

Helautomatisk säckfyllare för öppna säckar - Autopac EC 4.38

Lämplig för:

Plastsäckar som vacuumpackas och renblåses före svetsning.

Egenskaper:

Säckfyllare i kompakt och flexibel design.

Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal åtkomst.

Säckfyllare som fyller alla typer av bulkmaterial.

Netto, brutto eller Kombi vägning.

Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.

Säcktransport med sidoklämmning av säcken som i kombination med vaccumpackning formar säcken.

Säckfyllaren tillverkas i lackerad normalstål med produktberörda delari rostfritt.

Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801).

Optioner till säckfyllaren Autopac EC 4.38:

Skakning av säcken under fyllning.

Maskinbotten, fast eller utdragbar.

Maskintak.

Tillverkning helt i rostfritt material.

Maskinskydd med nätgaller eller glasdörrar.

Helautomatisk säckfyllare för öppna säckar - Autopac EC 5.46

Lämplig för:

Plastsäckar som vacumpackas och renblåses före svetsning.

Pappersäck med sy-eller limförslutning.

Kombinations säckar av papper med plastinnerliner.

Egenskaper:

Säckfyllare i kompakt och flexibel design.

Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal åtkomst.

Säckfyllare som fyller alla typer av bulkmaterial.

Netto, brutto eller Kombi vägning.

Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.

Säcktransport med sidoklämning av säcken som i kombination med vaccumpackning formar säcken.

Säckfyllaren tillverkas i lackerad normalstål med produktberörda delar i rostfritt.

Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801).

Optioner till säckfyllaren Autopac 5.44:

Skakning av säcken under fyllning.

Maskinbotten, fast eller utdragbar.

Maskintak.

Tillverkning helt i rostfritt material.

Maskinskydd med nätgaller eller glasdörrar

Halvautomatisk säckfyllare för öppna säckar - Manpac

Lämplig för:

Plastsäckar som vacuumpackas och renblåses före svetsning.

Egenskaper:

Säckfyllare i kompakt och flexibel design.

Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal åtkomst.

Säckfyllare som fyller alla typer av bulkmaterial.

Netto, brutto eller Kombi vägning.

Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.

Säcktransport med sidoklämmning av säcken som i kombination med vaccumpackning formar säcken.

Säckfyllaren tillverkas i lackerad normalstål med produktberörda delari rostfritt.

Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801).

Optioner till säckfyllaren Autopac 5.44:

Skakning av säcken under fyllning.

Maskinbotten, fast eller utdragbar.

Maskintak.

Tillverkning helt i rostfritt material.

Maskinskydd med nätgaller eller glasdörrar

Autobag FFS maskin – tillverkas säckar från slang

Slangmagasinet används för tillverkning av enstyckssäck från ett ändlös slang på rulle med möjlighet till förval av antal säckar och säckstorlek.

Levereras för standardanslutning till våra säckfyllare eller som fristående station.

Halvautomatisk fyllstation för livsmedel - Semipac

Lämplig för:

Halvautomatisk säckfyllning av pulver i helt täta säckar.

Egenskaper:

Hygienisk fyllning av säckar med Manpac säckfyllare.

Vakuumering med filterstav av sintrat rostfritt material.

Aktiv renblåsning av svetsstället.

Svetsning av säcken med temperatur reglerad impulssvets, för bästa resultat.

Syförslutning av yttersäck.

Optioner till vår halvautomatisk fyllastation för livsmedelspulver – Semipac:

Tillverknings material standard, normalstål, helt i rostfritt stål.

Återfyllning av kvävgas för reducering av restsyre.

Olika symaskiner för pappsäckförslutning.

Kontakt

PRODUKTUTBUD

Kontakt

PRODUKTUTBUD

Service/reservdelar för säckfyllare, pallastare och säcktömmare

Utvecklar & tillverkar säckfyllningssystem för livsmedel, kemi & foderindustri

Kompletta system för fyllning och pallettering av säckar