Företaget startas av Vilhelm Bäckman med kvarnindustrin som huvudsaklig marknad.

1921

1940

Fabriken eldhärjas men återuppbyggs.

En helt ny fabrik på 4000 kvadratmeter byggs och verksamheten inriktas på torra pulver och granulat.

1975

1993

Den första helautomatiska säckfyllaren Autopac levereras.

Vebe får nya privata ägare och fokus blir nu att stärka företagets position på marknaden som en complete powder partner.

2005

2010

Fokus på säckfyllning och palletering

Den nya generationen Autopac EC lanseras.

2017

2020

Vebe får nya ägare, det är nu Karnell som är ägare till Vebe.

Företaget

Vi är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning och service av kundanpassade säckfyllningsmaskiner.

Vebe Teknik ska expandera på världsmarknaden

Vebe 100 år

Utgåva 1-2021. 100-åringen som klev ut på den internationella marknaden. En artikel om Vebe Teknik AB. 

Kontakt

PRODUKTUTBUD

Kontakt

PRODUKTUTBUD