Företaget startas av Vilhelm Bäckman med kvarnindustrin som huvudsaklig marknad.

1921

1940

Fabriken eldhärjas men återuppbyggs.

En helt ny fabrik på 4000 kvadratmeter byggs och verksamheten inriktas på torra pulver och granulat.

1975

1993

Den första helautomatiska säckfyllaren Autopac levereras.

Vebe får nya privata ägare och fokus blir nu att stärka företagets position på marknaden som en complete powder partner.

2005

2010

Fokus på säckfyllning och palletering

Den nya generationen Autopac EC lanseras.

2017

2020

Vebe får nya ägare, det är nu Karnell som är ägare till Vebe.

Företaget

Vi är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning och service av kundanpassade säckfyllningsmaskiner.

Vebe Teknik ska expandera på världsmarknaden

Vebe 100 år

Utgåva 1-2021. 100-åringen som klev ut på den internationella marknaden. En artikel om Vebe Teknik AB. 

Vi utvecklar och tillverkar säckfyllningssystem för livsmedels-, kemi- och foderindustrin. Vi hjälper våra kunder att få en rationell produktion.

Vår kunskap i, och långa erfarenhet av, hantering av pulver och granulat finns samlad inom följande områden:

  • Säckfyllning och pallettering – Säckfyllare och pallastare för en kostnadseffektiv förpackningslösning.

  • Säcktömning och hantering– Storsäckstömmare, småsäckstömmare samt silotömning och -lagring.

Vi utvecklar systemlösningar med helhetsåtagande med fokus på kundnyttan. Ofta kräver projekten kundanpassning.

Vi åtar oss att i samarbete med kunden utföra heltäckande projekt från design till leverans, installation, igångkörning och serviceavtal.

Vi har utvecklat vågsystem som är typgodkända enligt MID-direktivet, se Cert.

Med över 100 års erfarenhet  av lösningar inom pulver- och granulathantering har Vebe utvecklat ett gediget kunnande som idag kommer våra kunder till del. Genom generationer har våra medarbetare på basis av detta kunnat ta fram nya ändamålsenliga konstruktioner. Den äldre generationen har givmilt delat med sig av sina kunskaper till den yngre.

Ett brett ingenjörskunnande, omfattande produktutveckling och högkvalitativ tillverkning har gett oss kompetens som gör att vi ligger i framkant av utvecklingen inom området.


Vebe har genom åren levererat anläggningar och utrustning till marknadsledande processindustri inom alla branscher världen över. Genom kompetent och målmedvetet produktutvecklingsarbete, omfattande fortbildning och uppföljning av levererade anläggningar, fortsätter vi att vara en av landets ledande leverantörer av säckfyllningssystem.

Våra kunder kan lita på att vi tar ett totalansvar.

En beställning från Vebe ger optimal leveranstrygghet.

Vebe utvecklar och tillverkar säcksystem för både ventil- och öppna säckar, slangfyllare och planfolie samt för storsäckhantering för både fyllning och tömning. Utförandet kan både vara för manuella, halvautomatiska eller helautomatiska system.

Vebe har utvecklat ett eget produktprogram som anpassats för att uppfylla de allt större kraven på spårbarhet och hygienutförande i processerna. Detta utförande hjälper kunden att få en snabbare och enklare rengöring vid exempelvis byte av produkt i processen.

Tillsammans med kunden tar vi fram energioptimala lösningar.

Kontakt

PRODUKTUTBUD

Kontakt

PRODUKTUTBUD

Service/reservdelar för säckfyllare, pallastare och säcktömmare

Utvecklar och tillverkar säckfyllningssystem för livsmedel, kemi och foderindustri

Kompletta system för fyllning och pallettering av säckar