Vår säckfyllare förbättrade leveransflödet på Carlfors Bruk

Carlfors Bruk anlitade oss för att modernisera sitt förpacknings- och leveransflöde av aluminium flingor.

Anrika Carlfors Bruk i Huskvarna grundades 1898 och är en av få fabriker i norra Europa som tillverkar ingformigt aluminiumpulver för användning i bland annat lättbetong, metallicfärger och sprängämnen. De senaste åren har företaget genomgått en kraftig investeringsfas för att öka volymerna och förbättra effektiviteten. En ny fabrik har anlagts och man levererar idag aluminiummaterial till kunder över hela världen.

Kraven på modernisering innebär även att man har börjat utforska möjligheterna till att fasa ut de tunga bleck- och plåtfaten till förmån för lättare förpackningslösningar.

– Vi fraktar våra produkter jorden runt och vikten på emballaget är en stor del av det som levereras. Plastsäckar innebär att våra kunder får mer material för samma pengar, berättar Fredrik Målberg, fabrikschef på Carlfors Bruk.

Företaget kontaktade oss för att gemensamt utveckla en förpackningslösning

– Vi hade aldrig packat våra aluminium ingor i pulverform i säck tidigare, så vi hade en del farhågor. Men Vebe Teknik, som har en hög kompetens på att packa pulver, tog utmaningarna på allvar och testade allt. När vi väl satte igång var vi båda säkra på att det skullle fungera.

Två Manpac-säckfyllare och en Autoseal

Carlfors Bruk har idag två ihopbyggda Manpac-säckfyllare samt en Autoseal som luftevakuerar och förseglar säckarna. Man förpackar två produktgrupper per skift och förpackningslinjen sköts av en eller två operatörer.

– Förhoppningen är att vi i framtiden kan öka volymerna som packas i säckar, berättar fabrikschefen Fredrik Målberg på Carlfors Bruk.

Kontakt

 • Vebe Teknik AB
 • +46 (0) 383-312 00
 • info@vebe.se
 • Aspvägen 6, 574 95 Björköby

PRODUKTUTBUD

 • Säckfyllare
 • Pallastning
 • Säcktömmare
 • Komponenter

Kontakt

 • Vebe Teknik AB
 • +46 (0) 383-312 00
 • info@vebe.se
 • Aspvägen 6, 574 95 Björköby

PRODUKTUTBUD

 • Säckfyllare
 • Pallastning
 • Säcktömmare
 • Komponenter

Service/Reservdelar för Säckfyllare, Pallastare och Säcktömmare

Utvecklar & tillverkar säckfyllningssystem för livsmedel, kemi & foderindustrin

Kompletta system för fyllning och pallettering av säckar